banner-colombia

Som un grup de persones que treballem per a que la creativitat trobi un espai de qualitat en la societat.

A Andruxai creiem fermament que per tal de propiciar una transformació social cal posar l’èmfasi en l’educació, entesa com una peça clau i motor de canvi de molts aspectes de la societat. A més, la infància és el col·lectiu més castigat i vulnerable davant les desigualtats i les injustícies sistemàtiques i sistematitzades que proliferen pel planeta. I alhora és també el col·lectiu que crearà i viurà la societat del demà. Per això la nostra tasca se centra bàsicament en el treball amb el jovent i la infància, mirant d’oferir oportunitats i de potenciar la creativitat social i emocional: per viure més dignament el món d’avui i per construir més equitativament el món de demà.

Entenem que potenciar la creativitat és un camí imprescindible per obrir noves vies de funcionament personal i social que possibilitin canvis en les relacions de poder i trenquin les opressions imposades. Volem adquirir i compartir eines per a la transformació social des de l’àmbit més micro fins al més macro. La creativitat trenca esquemes mentals i socials, i obre portes a oportunitats inimaginades.

LibrarteAndruxai neix a finals de 2008 com a Fundació, fruit del desig familiar de donar sentit i ús a un patrimoni heretat i fer-ho amb compromís, responsabilitat i transparència.

Sentim que vivim en un sol món. Tenim un clar sentit de pertinença amb el nostre territori alhora que amb el món globalitzat en el que vivim. Entenem que tot el que passa en un racó de món afecta a d’altres indrets, i per això les nostres activitats se centren a Catalunya i també a Colòmbia, perquè tot està interrelacionat. I perquè les oportunitats d’una vida digna i plena han de ser les mateixes a tot arreu.

Sentim la necessitat de ser partícips del moment en el que vivim tant a nivell social com ambiental.

Somniem espais i moments de transformació personal per arribar a canvis col·lectius, i lluites col·lectives per permetre canvis personals.

css.php