Nosaltres

Som un grups de persones que des de diferents disciplines treballa per a que la creativitat trobi un espai de qualitat en la societat. A Andruxai creiem fermament que per tal de propiciar una transformació social cal posar l’èmfasi en l’educació, entesa com una peça clau i motor de canvi de molts aspectes de la societat. A més, la infància és el col·lectiu més castigat i vulnerable davant les desigualtats i les injustícies sistemàtiques i sistematitzades que proliferen pel planeta. I alhora és també el col·lectiu que crearà i viurà la societat del demà. Per això la nostra tasca se centra en el treball amb el jovent i la infància, mirant d’oferir oportunitats i de potenciar la creativitat social i emocional: per viure més dignament el món d’avui i per construir més equitativament el món de demà.

Entenem que potenciar la creativitat és un camí imprescindible per obrir noves vies de funcionament personal i social que possibilitin canvis en les relacions de poder i trenquin les opressions imposades. Volem adquirir i compartir eines per a la transformació social des de l’àmbit més micro fins al més macro. La creativitat trenca esquemes mentals i socials, i obre portes a oportunitats inimaginades.

Somniem espais i moments de transformació personal per arribar a canvis col·lectius, i lluites col·lectives per permetre canvis personals.