El LaborActori Jove ha participat a lluèrnia 2014

estrena del 2014: PANDORA

La línia de treball que seguim al LaborActori Jove és la d’abordar temes socials que inquieten el jovent i desenvolupar-los en base a debats, jocs teatrals i investigació amb la finalitat de despertar la inquietud social, el pensament crític i autònom, la capacitat creativa i de treball en grup del jovent. Sempre es dedica el primer trimestre a les dinàmiques de desmecanització personal, de confiança i cohesió grupal i a la reflexió dels temes que preocupen socialment al col·lectiu. El segon trimestre s’enfoca a concretar un tema, investigar-hi i treballar-lo teatralment en base a improvitzacions, sempre amb llenguatges teatrals variats. I en el tercer trimestre es crea la proposta teatral de creació col·lectiva i es prepara la mostra final per al públic, sempre amb debat i intercanvi final amb aquest. Enguany, el tema que s’ha abordat és el de la manipulació publicitària, des del llenguatge burlesc. Un grup de 21 joves han estat treballant durant nou mesos en sessions setmanals, i han preparat l’espectacle “BlancaNews”, amb un èxit de públic total en les representacions que s’han celebrat. A l’octubre hem iniciat un nou curs, seguint la mateixa línia d’actuació que en els 6 anys anteriors, i amb Andruxai com a titular del projecte. DARRERES NOVETATS DEL LABORACTORIJOVE

css.php